İSİS'İNİ BULMAK

Kadim Mısır uygarlığıyla ilgilenmeyenler de, Rihanna'nın göğüslerinin arasına yaptırdığı döğme sayesinde Ana Tanrıça İsis'in adını duymuş olabilirler.

İsis,  Eski Mısır'da, dünyanın kural koyucusu ve koruyucusu olarak da adlandırılan Osiris'in eşidir. Osiris, zorbalık ve bencillikleriyle ünlenen firavunların döneminden önce yaşamıştır ve halkı tarafından sevilir. Ancak kötülükleri simgeleyen kardeşi Seth ise, iktidar hırsıyla Osiris'i devirmek ve Mısır'ın Firavunu olmak istemektedir. Bir gün Osiris'i tuzağa düşürür ve bir tabutun içine hapsederek, Nil nehrine atar.

Rihanna'nın döğmesinde, geniş kanatlarıyla resmedilen İsis, Mısır'ın üzerinde boydan boya uçarak, eşini bulur ve yeniden hayata döndürür. Ancak Seth'i durdurmak ne mümkün. Bu sefer de Osiris'i 14 parçaya ayırarak, her bir parçasını, Mısır'ın farklı bölgelerine dağıtır. Ve İsis, bu parçaları toparlayarak (sadece bir tanesini bulamaz) Osiris'i yeniden diriltir.

Osiris en sonunda, bu dünyadan ayrılarak; öte aleme göçtüğünde Seth başa geçer. Ancak o dönemin bilen ve gören gözleri, Seth'in eninde sonunda yenilgiye uğrayacağını anlamış olmalı. Çünkü salt güç kullanmak ya da tatlı su kurnazlığı yetmez, iktidarı baki kılmaya. Stratejik düşünme becerisi de geliştirilmelidir. Seth'in bu tarafının zayıf olduğu anlaşılıyor, çünkü Osiris'ten temelli kurtulmak için için öncelikle İsis'i hedeflemeliydi. Çünkü İsis, Osiris'in en büyük yardımcısıdır. Her zaman güvenebileceği sadık yari diye de devam edeyim mi? 14 parçaya ayrılarak, liğme liğme edilse de, vazgeçmez İsis, Osiris'inden. Ayrıca oğlu Horus'u da yaşamı boyunca, amcası Seth'ten korumayı başarır. (Seth'in sonunu getiren Horus olur.) İsis, tüm sevdiklerini korur, arkalarını kollar. Çok güçlü ve sadıktır.

Bereket tanrıçasıdır da aynı zamanda. Ondan ilahi anne ve sihirlerin efendisi olarak da söz edilir. Osiris'e olan aşkı ise dillere destandır. Rihanna bu büyük aşktan mı etkilendi, İsis döğmesiyle dişiliğin sembolü mü olmak istedi, bilmiyoruz. Ancak bu hikayeyi içselleştirmiş gibi görünüyor. İsis'in oğlu Horus da şahin başlı olarak bilinir. Her şeyi gören göz de denir. Rihanna,  ayağındaki şahin döğmesiyle de hikayenin devamını, bedenine taşıyor. Neyse dikkat çekmek istediğim, Rihanna'nın döğmeleri değil; İsis.

Eğer erkek olsam, İsis'imi bulmak isterdim diye düşündüm. Ne olursa olsun, yanımda olacak olanı. Onun kadar güçlü ve onun kadar sadık.

Aslında kadın olarak da seçimim bu yönde. Pragmatik, şartlara göre karar veren, kendine göre senden daha iyi olanı bulduğunda, giden, bir var, bir yok olanı değil. Hep yanımda olanı, isterdim. Aşkı, sevgisi, dostluğu gerçek olanı...


İSİS'İNİ BULMAK İSİS'İNİ BULMAK Reviewed by Arzu Pınar on Şubat 27, 2018 Rating: 5

Hiç yorum yok